Föreläsningsserie om ägarskiften

Ett böljande sommarlandskap. Foto.

I vår digitala föreläsningsserie lär du dig mer om hur ett ägarskifte går till. Föreläsarna tar bland annat upp psykologisk motståndskraft, positiva drivkrafter och juridik.

Temadag om markavvattning

Ett dike mellan åkrarna i ett dimmigt landskap. Foto.

En bra och välskött dränering är grunden för odlingssäkerheten, och A och O för gårdens ekonomi och robusthet vid för mycket eller för lite vatten. Välkommen till en av våra temadagar 26 och 27 mars.

Foder – En nyckel till lönsamma jordbruk

En kvinna och en man står vid en dator, framför en projicerad bild. De förbereder sig för att föreläsa. Foto.

Det är en utmaning att driva jordbruk! Men en sak som visat sig öka lönsamheten är att producera eget proteinrikt foder till sina djur. För att öka kunskapen på ämnet bjöds länets jordbrukare in till föreläsningar på Nordvik i början av december.