Temadag om markavvattning

En bra och välskött dränering är grunden för odlingssäkerheten, och A och O för gårdens ekonomi och robusthet vid för mycket eller för lite vatten. Välkommen till en av våra temadagar 26 och 27 mars.

Temadagens föreläsningar tar bland annat upp ämnen som markavvattning i praktiken, markpackning, växtnäringsämnen, ekonomi och möjligheten till investeringsstöd. Syftet är att öka lantbrukets motståndskraft mot extremväder och klimatförändringar. Det är också ett tillfälle att träffa branschkollegor och utbyta erfarenheter.

Medverkande

  • Sigrid Tirén, Hushållningssällskapet Jämtland och rådgivare inom Greppa näringen
  • André Wallgren, markavvattningsentreprenör
  • Lars Stark, lantmästare och rådgivare inom Greppa näringen

Aktiviteten arrangeras av Länsstyrelsen Västernorrland och är en del i arbetet med kompetensutveckling inom projekten Ett rikt odlingslandskap, Ekologisk produktion och Greppa näringen. Dagen finansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Anmälan

Mer information och anmälningsformulär finns i kalendern på länsstyrelsens webbplats.

> Länsstyrelsens kalender

Ett dike mellan åkrarna i ett dimmigt landskap. Foto.

Foto: Peter de Kievith, Mostphotos