Illustration av ett landskap med djur och människor.

Vi har bestämt oss! I Västernorrland ska det finnas en konkurrenskraftig livsmedelskedja där samtliga delar i kedjan är starka och välmående. Vi är övertygade om att vi genom att utveckla livsmedelsproduktionen skapar tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling i hela länet.

Så inleds Västernorrlands regionala livsmedelsstrategi.

Nyhetsbrevet ger dig aktuell information om kommande aktiviteter direkt till din mejl

Nyheter

Några kossor betar i solsken, med gräs i förgrunden.

Utvärdering visar på stolthet och framtidstro inom jordbruket

En utvärdering av Landsbygdsprogrammet visar att investeringsstöden och startstöden till jordbrukare i Västernorrland har haft övervägande positiva effekter hos de företag som fått stöd. Stöden har bidragit till ökad omsättning och ökad produktion, de har också bidragit till förbättringar i arbetsmiljön för både människor och djur.

En man står vid en projicerad bild och pratar till en publik. Foto.

Konferens om vall ska bidra till ökad lönsamhet

Det finns en hel del som du som jordbrukare kan göra för att minska kostnaderna och öka produktionen på gården. Att odla eget vallfoder och ta foderanalyser för att hålla koll på kvalitén är några av dessa saker.

Ett böljande sommarlandskap. Foto.

Föreläsningsserie om ägarskiften

I vår digitala föreläsningsserie lär du dig mer om hur ett ägarskifte går till. Föreläsarna tar bland annat upp psykologisk motståndskraft, positiva drivkrafter och juridik.

Projektpartners