Flera kunskapshöjande aktiviteter i sommar

Det finns flera olika aktiviteter att välja mellan om du vill fördjupa dina kunskaper om lantbruk och livsmedelsproduktion i sommar — en chans att träffa likasinnade och nätverka.
Närbild på kål som växer. Foto.

Här nedan presenteras sommarens utbud av aktiviteter i länsstyrelsens regi. Detaljerad information finns i kalendern på länsstyrelsens webbplats.

>Till länsstyrelsens kalender

Lieslåtterkurser

Lär dig slå med lie och prova på traditionella jordbruksmetoder. En kurs för dig som vill bidra till att öka den biologiska mångfalden. Det finns tre kurstillfällen att välja mellan:

  • 6 juli klockan 10-17, Granbodåsen, Ånge.
  • 11 juli klockan 10-17, Gammelgården i Myckelgensjö.
  • 12 juli klockan 10-17, Gudmundstjärn, Indal.

Lännäsdagen – med framtidens lantbruk i fokus

15 augusti, vid förädlingsstationen i Lännäs. Programmet pågår 10.00-15.00, kaffe från 09.30.

Välkommen till en heldag om forskning och utveckling av vallodling och foder samt visning av demonstrationsodlingar och försök.

Studieresa till Hälsingland

12 september, heldag

Följ med till Ann-Sofie Englund, vinnare av Lammtoppen 2023 och Åsa Vilhelmsson & Anders Assis, Haskens regenerativa lantbruk i Ljusdal. Båda gårdarna drivs ekologiskt och är KRAV-certifierade.

Inspirationsdag om Ekologisk grönsaksodling

23 september, klockan 9.30-15

Träffa framgångsrika ekologiska grönsaksodlare som berättar om sina företag; odling, försäljning och drivkraften bakom. Rådgivare ger fördjupade kunskaper om gröngödsling och exempel på ett lyckosamt projekt för gemensam försäljning. KRAV informerar om vad som krävs för certifiering och Örnsköldsviks kommun förklarar fördelarna med Dynamiskt Inköpssystem för att kunna köpa små kvantiteter grönsaker av lokala odlare.

Markkartering och tolkning av jordanalyser

  • 16 oktober kl. 9.30-15 i Medelpad
  • 17 oktober kl. 9.30-15 i Ångermanland

Kursen innehåller bland annat: Markkartering i praktiken, tolkning av analyser, appen Hur mår min jord samt information om precisionsodlingsstödet som kommer nästa år.

Kostnadsfri enskild rådgivning

Det finns också möjlighet att få enskild rådgivning helt kostnadsfritt! Har du betesmarker med särskilda värden eller ekologisk produktion? Vill du ha en översyn av växtföljden eller råd om växtnäringsförsörjning och ogräsreglering? Är du i utvecklingsfas med betesdjur? Finns det växter som behöver extra hänsyn i skötseln eller vill du ha hjälp med betesplaneringen? Det går även att ordna fältvandringar och kurser efter önskemål. Välkommen att kontakta Anna Tjell vid Länsstyrelsen Västernorrland.

anna.tjell@lansstyrelsen.se