Flera kunskapshöjande aktiviteter i sommar

Närbild på kål som växer. Foto.

Det finns flera olika aktiviteter att välja mellan om du vill fördjupa dina kunskaper om lantbruk och livsmedelsproduktion i sommar — en chans att träffa likasinnade och nätverka.

Matmässa ska skapa nya affärer i Västernorrland

Två fyllda taccobröd ligger på ett fat, på ett bord med grönsaker och vinägerflaskor. Foto.

Livsmedelsproducenter, förädlare, kockar och restaurangägare välkomnas till en matmässa på restaurangskolan i Härnösand 23 september. Ett tillfälle att mötas, få nya insikter och göra affärer. Målet är mer lokal mat i restaurangernas menyer.

Utvärdering visar på stolthet och framtidstro inom jordbruket

Några kossor betar i solsken, med gräs i förgrunden.

En utvärdering av Landsbygdsprogrammet visar att investeringsstöden och startstöden till jordbrukare i Västernorrland har haft övervägande positiva effekter hos de företag som fått stöd. Stöden har bidragit till ökad omsättning och ökad produktion, de har också bidragit till förbättringar i arbetsmiljön för både människor och djur.

Konferens om vall ska bidra till ökad lönsamhet

En man står vid en projicerad bild och pratar till en publik. Foto.

Det finns en hel del som du som jordbrukare kan göra för att minska kostnaderna och öka produktionen på gården. Att odla eget vallfoder och ta foderanalyser för att hålla koll på kvalitén är några av dessa saker.

Föreläsningsserie om ägarskiften

Ett böljande sommarlandskap. Foto.

I vår digitala föreläsningsserie lär du dig mer om hur ett ägarskifte går till. Föreläsarna tar bland annat upp psykologisk motståndskraft, positiva drivkrafter och juridik.

Temadag om markavvattning

Ett dike mellan åkrarna i ett dimmigt landskap. Foto.

En bra och välskött dränering är grunden för odlingssäkerheten, och A och O för gårdens ekonomi och robusthet vid för mycket eller för lite vatten. Välkommen till en av våra temadagar 26 och 27 mars.