Ökad lönsamhet med eget djurfoder

Vita ensilagebollar ute på ett fält. Foto.

Egenproducerat foder har visat sig vara en framgångsfaktor för ökad lönsamhet. Därför bjuder vi in till ett event på Nordvik 1 december, som ska öka kunskapen om eget djurfoder i Västernorrland.