Ökad lönsamhet med eget djurfoder

Egenproducerat foder har visat sig vara en framgångsfaktor för ökad lönsamhet. Därför bjuder vi in till ett event på Nordvik 1 december, som ska öka kunskapen om eget djurfoder i Västernorrland.
Vita ensilagebollar ute på ett fält. Foto.
Landskapsbild från Huli i Sundsvalls kommun. Foto: Kristina Jeppson

Studier inom projektet Mer för mjölken visar att ett bra egenproducerat djurfoder är till stor fördel för ökad lönsamhet inom lantbruket. Rolf Spörndly, forskningsledare vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård, hos SLU, är en av föreläsarna i december.

– Jag kommer bland annat att prata om behovet av energi och protein för mjölkkor, och om vilka fodermedel som går att odla för att täcka det behovet, berättar Rolf, som delar med sig av 35 års erfarenheter av fodervetenskap, studier och försök.

Lokala experter

Anna och Joakim Vägermark, från Storboda mjölk, berättar om fördelarna med eget foder och sin väg till hög avkastning. Magnus Jensen från Länsstyrelsen Västernorrland berättar om EU’s nya jordbrukspolitik och möjligheterna till stöd.

Kompetensutveckling för rikare landsbygd

Denna träff är kostnadsfri och riktar sig till lantbrukare som är intresserade av att lära sig mer om grovfoder, kraftfoder och proteinfoder. Träffen arrangeras av Länsstyrelsen Västernorrland och LRF, det är en del i arbetet med Västernorrlands regionala livsmedelsstrategi och kompetensutveckling inom ett rikt odlingslandskap, ekologisk produktion och Greppa näringen. Dagen finansieras bland annat med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Mer information och anmälningsformulär finns i kalendern på länsstyrelsens webbplats.

Länsstyrelsens kalender >