Vi samarbetar för mer lokal mat i offentliga kök

Idag, 19 oktober, är det offentliga måltidens dag och i samband med det vill vi uppmärksamma länsstyrelsens arbete för mer lokalproducerade livsmedel i skola, vård och omsorg.
En pojke håller upp en gaffel med mat framför sig. Foto.
Foto: Irina Schmidt, Mostphotos

En prioriterad åtgärd i Västernorrlands regionala livsmedelsstrategi är att öka andelen lokalproducerade råvaror i länets offentliga kök. Som en del i det arbetet samlade vi förra veckan livsmedelsproducenter, politiker, upphandlare, kostchefer och andra relevanta yrkesgrupper för att öka förståelsen mellan varandra och tillsammans hitta lösningar på de utmaningar som finns. Träffen arrangerades tillsammans med LRF.

Goda exempel

Dynamiskt inköpssystem (DIS) lyftes som ett gott exempel på hur en upphandling kan genomföras för att förenkla för producenter att lämna anbud. I filmbiblioteket på denna webbplats finns en inspelad presentation om DIS.

Filmbiblioteket >

Det finns mycket att förhålla sig till vid en upphandling men det finns också möjligheter att ställa krav på ett sätt som gör att det går att köpa in mer svenska och lokalproducerade livsmedel. Under träffen förra veckan berättade Skellefteå kommun och Karlstad kommun hur de arbetar för att servera mer lokalt i sina kök. Flera av upphandlarna i vårt län berättade också att de är öppna för att hjälpa till och hitta lösningar och uppmuntrar producenter att höra av sig om de är intresserade av att leverera till länets kommuner.

Möjlighet att ställa krav

Enligt upphandlingsmyndigheten kan offentlig sektor till exempel ställa krav på låg antibiotikaanvändning och på förbud mot svanskupering som orsakar onödigt lidande för grisar. Det är exempel på kriterier som utesluter kött från många andra länder.

– Den mat som inte är tillåten att producera i Sverige för att den exempelvis inte uppfyller våra svenska djurskyddsregler ska kanske inte heller serveras i våra offentliga kök, säger Mirjam Åkerström, samordnare för den regionala livsmedelsstrategin hos Länsstyrelsen Västernorrland.

Mer lokalproducerade livsmedel i offentliga måltider ger mervärden som en levande landsbygd, öppna landskap, arbetstillfällen och skatteintäkter. Det bidrar också till höjd beredskap. Om vi gynnar den regionala livsmedelsproduktionen nu har vi större möjlighet att få tillgång till mat vid en större samhällsstörning. Om gränserna till omvärlden stängs kan vi fortfarande få tag på mat om vi har en fungerande livsmedelskedja inom landet och länet.

Att jobba med dessa frågor ingår i länsstyrelsens uppdrag i projektet kring vår regionala livsmedelsstrategi.

– De flesta är eniga om att lokalproducerat är viktigt, men vill vi ha en produktion här så måste vi prioritera dessa varor varje gång vi handlar, fråga i butik och restaurang var varorna kommer ifrån och våga ställa krav, säger Mirjam Åkerström.