Optimera din lönsamhet med eget vallfoder

Vill du lära dig mer om att producera eget vallfoder till lantbruksdjur? Då är du välkommen till Hotell Höga kusten 28 februari från klockan 9.30, för en heldag om foderanalyser och vall.
Ensilagebalar i ett grönt och somrigt landskap. Foto.

Landskapsbild från Huli i Sundsvalls kommun. Foto: Kristina Jeppson

Föreläsningen kommer att lyfta vallens potential som protein- och energifodermedel ur ett norrländskt perspektiv. Vi har inte alltid de rätta förutsättningarna för alternativa grödor här i Västernorrland och då blir det viktigt att utnyttja den potential som vallen har. Föreläsningen kommer att fokusera på vilken betydelse vallens kvalitet har både för djurvälfärd och ekonomi i mjölk- och köttproduktion. Vikten av foderanalys som verktyg för att utnyttja vallen på bästa sätt kommer också att lyftas.

– Vallen ligger mig varmt om hjärtat som fodermedel. Där kan vi utnyttja kons unika möjligheter att omvandla en gröda som enkelmagade djur inte kan utnyttja som foder för att producera livsmedel, säger Hans Lindberg, en av föreläsarna.

Detta är en fristående fortsättning på de föreläsningar om foder som hölls på Nordvik 1 december 2023.

Kunniga föreläsare

Hans Lindberg arbetar som produktionsrådgivare på Växa med utfodring som specialitet. Han arbetar också med management och rådgivning på ett bredare plan, tillsammans med andra kompetenser inom Växa och andra företag.

Dagens andra föreläsare är Johannes Nordin från Lövsjö gård. Johannes deltog i projektet Mer för mjölken med goda resultat, han vann dessutom projektets valltävling 2021. Även Magnus Jensen från Länsstyrelsen Västernorrland medverkar under dagen och berättar om strategisk plan och möjligheterna till stöd.

Arrangemanget är ett samarbete

Dagen arrangeras av Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med LRF och Växa. Det är en del i arbetet med Västernorrlands regionala livsmedelsstrategi och kompetensutveckling inom ett rikt odlingslandskap, ekologisk produktion och Greppa näringen. Dagen finansieras bland annat med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Anmälan

Mer information och anmälningsformulär finns i kalendern på länsstyrelsens wepplats.

> Länsstyrelsens kalender