Kurspaket: Länsstyrelsen satsar på nya fårägare

Foder, inköp och lamning är angelägna ämnen för en nybliven fårägare. För att öka kunskapen om fårs välmående och minska de vanligaste riskerna satsar länsstyrelsen lite extra på de som vill startat upp en ny fårbesättning.
Närbild på två vita får ute i solsken.

Länsstyrelsen Västernorrland erbjuder ett kurspaket, om sex tillfällen, med start 23 maj 2023. Kursen avslutas i maj 2024, med en studieresa till ett par olika fårgårdar i länet.

Enligt kursledaren Titti Strömne kommer de första utmaningarna redan vid inköp: Vad ska jag tänka på när jag köper mina första får? Vilken ras passar min verksamhet? Hur många får ska jag köpa? Är djuren friska? Vilken härstamning har de?

Chans att öva

Lamningen är också en kritisk tid som kräver kunskap, därför har kursen en särskild träff om just detta. Med hjälp av små tyglamm i en lamningsatrapp får deltagarna öva sig i att hjälpa till vid olika fellägen vid lamningen.

– Det kanske låter konstigt men det är bra att öva på att känna hur det känns när lammet ligger fel och träna på hur du ska göra för att vända det rätt, berättar Titti.

Kursen varvar teori och praktik för att ge deltagarna en så bra start på sitt fårägande som möjligt.

Hoppas på många kursdeltagare

– Det finns stor efterfrågan på både kött och ull, dessutom har antalet betesdjur minskat så det behövs fler fårägare för att vi ska öka vår livsmedelsförsörjning och uppnå miljömålet om ett rikt odlingslandskap, säger Titti, som hoppas på stort intresse och många deltagare.

Kursen arrangeras i samarbete med Västernorrlands fåravelsförening och finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.