Kurs om grönsaksodling i nordligt klimat

Välkommen till en digital kvällskurs om grönsaksodling i nordligt klimat, den 22 februari klockan 18-20. Kursen hålls av Hanh Huynh som är hortonom och affärsutvecklare vid Hushållningssällskapets försöksanläggning i Öjebyn.
Närbild på kål som växer. Foto.

Vill du lära dig mer om odlingsbetingelser, odlingssystem och sortval? Då är detta en kurs för dig. Om intresse finns kan kursledaren även gå igenom försäljningskanaler och marknad. Aktiviteten är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Västernorrland, LRF och Hushållningssällskapet.

Kunnig kursledare

Hanh Huynh som är hortonom och affärsutvecklare hos Hushållningssällskapet kommer att hålla i kursen. En hortonom är kunnig inom växtbiologi och har kunskaper om hur växterna påverkas av miljön inom odling eller lagring. Hortonomer är experter på kommersiell odling av blommor, grönsaker och trädgårdsväxter. De ger råd om olika odlingsmetoder och hur växter kan skyddas mot ohyra eller sjukdomar.

Hanh Huynh jobbar med Öjebyn Agro Park som är en av Hushållningssällskapets försöksanläggningar för grön utveckling i norra Sverige. Öjebyn Agro Park bedriver försök och demoodlingar, testar ny teknik och driver utvecklings- och innovationsprojekt för ökad kunskap för lantbruks- och trädgårdsföretag.

Anmälan

Anmäl dig senast 20 februari via mejl till Britta Liljeström, projektmedarbetare inom livsmedelsstrategin hos LRF, britta.liljestrom@lrf.se