Fältvandring med dikor, vall och naturbete i fokus

Välkommen till Gästa gård i Njurunda 22 september 2023.
Närbild på en ko som äter gräs. Foto.
Foto: Bluejava, Mostphotos

Följ med till Emmeli och Mats Edenmark som driver dikoproduktion och entreprenad på Gästa gård, söder om Sundsvall. På gården finns ett 50-tal dikor, både renrasiga Hereford och korsningar, samt rekryteringsdjur. Gården brukar 130 hektar, majoriteten av marken används till vall för slåtter och bete. Här finns också 10 hektar havreodling och 12 hektar naturbeten med miljöersättningsåtagande.

Gästa gård >

Deltagarnas frågor, kunskap och intresse bidrar till att forma vandringens innehåll. Vi fikar tillsammans ute i fält så ta med fika. Tänk på smittskyddet och använd rena skor eller stövlar. Vi samlas på gården klockan 14.00. Fältvandringen tar 2-3 timmar.

Fältvandringen arrangeras av Länsstyrelsen Västernorrland och Gästa gård i samarbete med Västernorrlands Köttföretagare. Aktiviteten finansieras med medel ur Landsbygdsprogrammet för kompetensutveckling inom ett rikt odlingslandskap, ekologisk produktion och Greppa näringen. Syftet är att gynna landsbygdsutvecklingen i länet.